x
w o r l d t r a d e e x c h a n g e
λογότυπο

Τραπεζική επένδυση

Επένδυση Τραπεζικές Υπηρεσίες

Η PFG παρέχει μια σουίτα προσωπικών τραπεζικών προϊόντων, εξειδικευμένες οικονομικές συμβουλές και λύσεις διαχείρισης χρημάτων ειδικά σχεδιασμένες για να σας βοηθήσουν να επιτύχετε τους στόχους σας και να κάνετε την καθημερινή σας τραπεζική ευχαρίστηση.
 • 1. Συμβουλευτικές υπηρεσίες συγχωνεύσεων και εξαγορών
 • 2. Συμβουλευτικές υπηρεσίες χρηματοδότησης και αναδιάρθρωσης
 • 3. Βοηθώντας τους πελάτες να συγκεντρώσουν κεφάλαια στις κεφαλαιαγορές και παροχή συμβουλών για συγχωνεύσεις και εξαγορές (Σ&Α)
 • 4. Ενεργώντας ως αντιπρόσωπος του πελάτη στην έκδοση τίτλων.

Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες και Επισκόπηση Προσφορών

 • Συναλλαγές παραγώγων και μετοχικών τίτλων και υπηρεσιών FICC (μέσα σταθερού εισοδήματος, νομίσματα και εμπορεύματα).
 • Εμπορία τίτλων για μετρητά ή για άλλους τίτλους (π.χ. διευκόλυνση συναλλαγών, διαπραγμάτευση στην αγορά),
 • Προώθηση κινητών αξιών (π.χ. αναδοχή, έρευνα κ.λπ.).
 • Παροχή συμβουλών σε ιδρύματα που αγοράζουν επενδυτικές υπηρεσίες.
 • Παρέχει χρηματοδότηση, διαχείριση δομής κεφαλαίου, διαχείριση μετρητών, παρακολούθηση κινδύνου ρευστότητας, υπηρεσίες φύλαξης, δανεισμό και υπηρεσίες μεσιτείας τίτλων σε ιδρύματα.
 • 10. Παρέχει συμβουλές και υπηρεσίες για να βοηθήσει τους οργανισμούς με συγχωνεύσεις και εξαγορές, χρηματοδότηση και άλλες συναλλαγές.

Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες Επισκόπηση

 • 11. Συμβουλευτικές οργανώσεις για συγχωνεύσεις και εξαγορές, καθώς και ένα ευρύ φάσμα στρατηγικών συγκέντρωσης κεφαλαίων
 • 12. Παγκόσμια τραπεζική συναλλαγών: Παρέχει υπηρεσίες διαχείρισης μετρητών, φύλαξης, δανεισμού και χρηματιστηριακών υπηρεσιών σε ιδρύματα.
 • 13. Διαχείριση επενδύσεων: Επαγγελματική διαχείριση διαφόρων τίτλων (μετοχές, ομόλογα κ.λπ.) και άλλα περιουσιακά στοιχεία (π.χ. ακίνητα), για την επίτευξη συγκεκριμένων επενδυτικών στόχων προς όφελος των επενδυτών.
 • 14. Οι επενδυτές μπορεί να είναι ιδρύματα (ασφαλιστικές εταιρείες, συνταξιοδοτικά ταμεία, εταιρείες κ.λπ.) ή ιδιώτες επενδυτές (τόσο απευθείας μέσω επενδυτικών συμβολαίων και συνηθέστερα μέσω επενδυτικών κεφαλαίων π.χ. αμοιβαίων κεφαλαίων).
 • 15. Εμπορική τραπεζική: Προσφέρετε κεφάλαιο με αντάλλαγμα την ιδιοκτησία μετοχών αντί για δάνεια και προσφέρετε συμβουλές για τη διαχείριση και τη στρατηγική
 • 16. Στρατηγικές συμβουλευτικές υπηρεσίες ακινήτων

Ελάτε μαζί μας στο ξεκλείδωμα των ευκαιριών χρηματοδότησης
και να κάνετε το έργο σας πραγματικότητα.

Επικοινωνήστε σήμερα με την Prime Financial Group για να εξερευνήσετε πώς μπορούμε να ενισχύσουμε το ταξίδι του έργου σας.

World Trade Exchange