x
w o r l d t r a d e e x c h a n g e
λογότυπο

Εμπόριο και διαχείριση θησαυρού

Ανυψώστε το δικό σας Εμπόριο, Διαχείριση Διαθεσίμων και Ταμειακών Διαθεσίμων Δυνατότητες με την Prime Financial Group

Η Prime Financial Group παρέχει λύσεις αιχμής στο εμπόριο, το ταμείο και τη διαχείριση μετρητών για να βοηθήσει τον οργανισμό σας να λειτουργεί με κορυφαία απόδοση. Η ολοκληρωμένη σουίτα υπηρεσιών μας σάς δίνει τη δυνατότητα να βελτιστοποιήσετε το κεφάλαιο κίνησης, να βελτιώσετε τις διαδικασίες και να αποκτήσετε μεγαλύτερη ορατότητα και έλεγχο τις οικονομικές σας λειτουργίες.

Διαχειριστείτε απρόσκοπτα τις παγκόσμιες λειτουργίες του Υπουργείου Οικονομικών

Η διαχείριση ενός πολύπλοκου ιστού εγχώριων και διεθνών ταμειακών πράξεων είναι ένα τεράστιο εγχείρημα.

Το Bice Capital ανταποκρίνεται στην πρόκληση με ισχυρές δυνατότητες όπως:

Παγκόσμια μετρητά Ορατότητα και Έλεγχος

Ενοποιήστε τις ταμειακές θέσεις μεταξύ περιοχών και οντοτήτων σε έναν ενιαίο σταθμό εργασίας ταμείου. Εκτελέστε προβλέψεις μετρητών, παρακολουθήστε τη ρευστότητα σε πραγματικό χρόνο και εκτελέστε πληρωμές παγκοσμίως.

συγκεντρωτική απαιτήσεις και υποχρεώσεις

Βελτιώστε την επεξεργασία με τυποποιημένα τιμολόγια, εισπράξεις και εκταμιεύσεις. Αυτοματοποιήστε τις συμφωνίες και ψηφιοποιήστε τις εγκρίσεις.

FX και κίνδυνος διαχείριση

Αντισταθμίστε τα ανοίγματα σε νομίσματα, αξιοποιήστε τις δυνατότητες αυτοεξυπηρέτησης FX και αξιοποιήστε τις υπηρεσίες πληροφοριών και συμβουλευτικών υπηρεσιών αγοράς.

Τραπεζική σχέση διαχείριση

Εξορθολογίστε τους τραπεζικούς εταίρους, διαπραγματευτείτε καλύτερες τιμές και υπηρεσίες και συγκεντρώστε τη συνδεσιμότητα των τραπεζών μέσω SWIFT, κεντρικού υπολογιστή και άλλων καναλιών.

Κανονιστική υποστήριξη

Διασφαλίστε τη συμμόρφωση με μεταβαλλόμενους κανονισμούς που σχετίζονται με πληρωμές, δεδομένα, αναφορές ρευστότητας και άλλα σε όλες τις δικαιοδοσίες.

Με την Prime Financial Group, αποκτάτε την τεχνολογική υποδομή, το εξειδικευμένο προσωπικό και τις τραπεζικές σχέσεις για να κλιμακώσετε το ταμείο σας σε παγκόσμιο επίπεδο, ενώ ελέγχετε το κόστος.

Βελτιστοποίηση εργασίας Κεφάλαιο και ταμειακές ροές

Η βελτιστοποίηση του κεφαλαίου κίνησης είναι ζωτικής σημασίας για την οικονομική υγεία. Το Bice Capital σάς δίνει τη δυνατότητα να:
 • Πρόβλεψη απαιτήσεων σε μετρητά – Αναπτύξτε ακριβείς βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες προβλέψεις ταμειακών εισροών και εκροών.
 • Διαχειριστείτε αποτελεσματικά τα αποθέματα – Βελτιστοποιήστε τα επίπεδα αποθεμάτων για να εξισορροπήσετε την εξυπηρέτηση πελατών με τις ανάγκες σε κεφάλαιο κίνησης.
 • Επιτάχυνση απαιτήσεων – Αυτοματοποιήστε την τιμολόγηση και τις εισπράξεις, προσφέρετε δυναμικές εκπτώσεις και μειώστε το DSO.
 • Επέκταση υποχρεώσεων – Επαναδιαπραγματευτείτε τους όρους, συγκεντρώστε τις εγκρίσεις και επωφεληθείτε από τη χρηματοδότηση της εφοδιαστικής αλυσίδας.
 • Παρακολούθηση απόδοσης – Αποκτήστε προβολή σε πραγματικό χρόνο σε KPI κεφαλαίου κίνησης όπως DPO, DSO και κύκλος μετατροπής μετρητών.
Η προληπτική διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης μεταφράζεται άμεσα σε απελευθέρωση ρευστότητας, μείωση των αναγκών δανεισμού και, τελικά, αύξηση της κερδοφορίας.

Βελτιώστε και αυτοματοποιήστε Προμήθεια προς πληρωμή

Οι διαδικασίες προμήθειας προς πληρωμή είναι συχνά διάσπαρτες, μη αυτόματες και αναποτελεσματικές.

Το Bice Capital προσφέρει έναν καλύτερο τρόπο:

 • Κεντρικές προμήθειες – Ενοποιήστε τις δαπάνες, εφαρμόστε πολιτικές, αξιοποιήστε οικονομίες κλίμακας και παρακολουθήστε το TCO.
 • P2P χωρίς αφή – Ψηφιοποιήστε την απαίτηση, αυτοματοποιήστε τη δρομολόγηση για εγκρίσεις, ενσωματώστε τους προμηθευτές για απρόσκοπτη παραγγελία και τιμολόγηση.
 • Δυναμική έκπτωση – Βελτιστοποιήστε το χρόνο πληρωμής για να λάβετε εκπτώσεις πρόωρης πληρωμής.
 • Αυτοματισμός AP – Συγκεντρώστε την παραλαβή και την επεξεργασία τιμολογίων, ψηφιοποιήστε τις ροές εργασιών, ενεργοποιήστε την αυτοεξυπηρέτηση, ενσωματώστε την αντιστοίχιση 3 κατευθύνσεων.
 • Υπηρεσίες πληρωμών – Συγκεντρώστε τις πληρωμές, αξιοποιήστε διάφορες μεθόδους πληρωμής, εμπλουτίστε τις λεπτομέρειες των εμβασμάτων, βελτιστοποιήστε τη ρευστότητα.
Συνδέοντας τις κουκκίδες στον κύκλο P2P, το Bice Capital σάς βοηθά να μειώσετε το κόστος, να βελτιώσετε τον έλεγχο και να ξεκλειδώσετε το κεφάλαιο κίνησης.

Ενσωματώστε Παραγγελία σε μετρητά για επιταχυνόμενες ταμειακές ροές

Η διαδικασία παραγγελίας σε μετρητά είναι ζωτικής σημασίας για την αποτελεσματική ταμειακή ροή και το βέλτιστο κεφάλαιο κίνησης. Το Bice Capital διευκολύνει:
 • Διαχείριση παραγγελιών – Ψηφιοποιήστε τις παραγγελίες, ενσωματώστε τη χρέωση και την εκπλήρωση και παρέχετε αυτοεξυπηρέτηση πελατών.
 • Χρέωση και τιμολόγηση – Αυτοματοποιήστε τη χρέωση, δημιουργήστε ηλεκτρονικά τιμολόγια και μεταδώστε τιμολόγια σε μορφές που προτιμούν οι πελάτες.
 • Συλλογές - Ξεκινήστε αυτόματες υπενθυμίσεις, ενσωματωθείτε με πύλες πληρωμών πελατών και προσφέρετε δυναμικές εκπτώσεις.
 • Αίτηση μετρητών – Αυτοματοποιήστε τη λήψη και την εφαρμογή των εισερχόμενων πληρωμών σε όλες τις περιοχές.
 • Πίστωση και κρατήσεις – Βελτιώστε τους πιστωτικούς ελέγχους, τη διαχείριση διαφορών, τη διαχείριση των κρατήσεων.
 • Πρόβλεψη μετρητών – Βελτιώστε τις προβλέψεις με βάση τους αγωγούς πωλήσεων, τις εποχιακές τάσεις και τις μεταβαλλόμενες συνθήκες.
Η ενσωμάτωση παραγγελιών σε μετρητά από άκρο σε άκρο επιταχύνει τις απαιτήσεις, μειώνει το κόστος και παρέχει ορατότητα μετρητών σε πραγματικό χρόνο.

Έλεγχος ανύψωσης Σε συναλλαγές με μετρητά

Κάθε συναλλαγή μετρητών αντιπροσωπεύει κίνδυνο, καθιστώντας επιτακτική την ενίσχυση του ελέγχου. Το Bice Capital επιτρέπει:
 • Ροές εργασιών με δυνατότητα διαμόρφωσης – Εξασφαλίστε τις κατάλληλες διασφαλίσεις σχετικά με την έναρξη, την αναθεώρηση, την έγκριση και την απελευθέρωση της συναλλαγής.
 • Έλεγχοι πρόσβασης συστήματος και χρήστη – Περιορίστε την πρόσβαση σε εξουσιοδοτημένο προσωπικό. Παρακολούθηση και έλεγχος όλης της δραστηριότητας των χρηστών.
 • Ασφαλής τραπεζική συνδεσιμότητα – Αξιοποιήστε κρυπτογραφημένα κανάλια για τραπεζικές επικοινωνίες και συναλλαγές.
 • Αυτοματισμός συμφιλίωσης – Αυτόματη συμφωνία μετρητών, συναλλαγών και συναλλαγών του δημοσίου. Διαχείριση εξαιρέσεων.
 • Έλεγχοι συμμόρφωσης – Διατηρήστε συμβατά αρχεία συναλλαγών. Τηρείτε τους κανονισμούς που σχετίζονται με πληρωμές και δεδομένα.
 • Επιχειρηματική συνέχεια – Εξασφαλίστε την ανθεκτικότητα των λειτουργιών και των δεδομένων του ταμείου σε περίπτωση διακοπών ή καταστροφών.
Με το Bice Capital, κερδίζετε τους ελέγχους για να διαχειρίζεστε με ασφάλεια μετρητά, ενώ παράλληλα επιτρέπετε τη βέλτιστη πρόσβαση για τις ομάδες του ταμείου.

Πατήστε το δικό μας Υπουργείο Οικονομικών και Εμπόριο Συμβουλευτική Εμπειρογνωμοσύνη

Εκτός από την τεχνολογία και τις υπηρεσίες, το Bice Capital παρέχει τεράστιο πνευματικό κεφάλαιο γύρω από το ταμείο και το εμπόριο:
 • Συγκριτική αξιολόγηση και διαγνωστικά – Αξιολογήστε την απόδοση του ταμείου και του κεφαλαίου κίνησης έναντι ομοτίμων. Προσδιορίστε ευκαιρίες βελτίωσης.
 • Σχεδιασμός λειτουργικού μοντέλου – Καθορίστε τις βέλτιστες οργανωτικές δομές, την αρχιτεκτονική συστημάτων και τα τραπεζικά μοντέλα και τα μοντέλα εξωτερικής ανάθεσης.
 • Υλοποίηση προϊόντος – Αξιοποιήστε τη βαθιά τεχνογνωσία του προϊόντος για να διαμορφώσετε και να ενσωματώσετε λύσεις για μέγιστο αντίκτυπο.
 • Ανάλυση τράπεζας και αγοράς – Συγκρίνετε παρόχους, αναλύστε τις προσφορές προϊόντων και υπηρεσιών, διαπραγματευτείτε καλύτερες προσφορές.
 • Ρυθμιστική καθοδήγηση – Παρακολούθηση ρυθμιστικών αλλαγών σε όλες τις δικαιοδοσίες. Επικοινωνήστε τις επιπτώσεις και διασφαλίστε τη συμμόρφωση.
 • Εκπαίδευση - Εκπαιδεύστε το προσωπικό ώστε να έχει τη βέλτιστη αξία από τις νέες δυνατότητες και να ενημερώνεται για τους κανονισμούς και τις βέλτιστες πρακτικές.
Το Bice Capital συνδυάζει λογισμικό και υπηρεσίες με πνευματικό κεφάλαιο για να ανταποκριθεί στις σημερινές προκλήσεις του ταμείου και του εμπορίου – και αυτές που έρχονται.

The Prime Financial GroupAdvantage

Η Prime Financial Group παρέχει ένα μοναδικά ολοκληρωμένο σύνολο λύσεων εμπορίου, διαθεσίμων και διαχείρισης μετρητών προσαρμοσμένων σε οργανισμούς διαφορετικών μεγεθών και πολυπλοκότητας.

1. Περιεκτική Δυνατότητες

Η ισχυρή σουίτα λύσεων μας εκτείνεται σε:
 • Διαχείριση ταμείου
 • Υποχρεώσεις και απαιτήσεις
 • Παραγγελία σε μετρητά
 • Προμηθευθείτε προς πληρωμή
 • Χρηματοδότηση εφοδιαστικής αλυσίδας
 • Διαχείριση ρευστότητας
 • Διαχείριση κινδύνου
 • Υπεύθυνος Συμμόρφωσης
Όπου κι αν βρίσκονται οι ανάγκες σας σε όλο το φάσμα του ταμείου, του κεφαλαίου κίνησης και της χρηματοδότησης του εμπορίου, η Bice Capital σας καλύπτει.

2. Ευέλικτη Παράδοση Μοντέλα

Το Bice Capital προσφέρει ευέλικτες επιλογές για να καλύψει τις ανάγκες του οργανισμού σας:
 • Λύσεις επί τόπου – Αναπτύξτε τις λύσεις μας στη δική σας υποδομή για απόλυτο έλεγχο.
 • Λύσεις SaaS/cloud – Αποκτήστε πλεονεκτήματα όπως περιορισμένα γενικά έξοδα πληροφορικής και προβλέψιμο κόστος.
 • Διαχειριζόμενες λύσεις – Αναθέστε εξαρτήματα ή το σύνολο της παράδοσης λύσεων στην Bice Capital.
Είτε διαχειρίζεστε end-to-end είτε αξιοποιείτε την τεχνογνωσία της Bice Capital, παρέχουμε επιλογές.

3. Χωρίς ραφή Ολοκληρωση συστήματος

Οι λύσεις μας ενσωματώνονται με το χρηματοοικονομικό σας σύστημα καταγραφής και οποιαδήποτε άλλα σχετικά εταιρικά συστήματα:
 • ERP και λογιστικό λογισμικό
 • Τραπεζικές πλατφόρμες και πλατφόρμες πληρωμών
 • Συστήματα προμηθειών και εφοδιαστικής αλυσίδας
 • CRM και εργαλεία διαχείρισης πωλήσεων
Εξαλείφουμε τους πονοκεφάλους ενσωμάτωσης, διασφαλίζοντας παράλληλα την απρόσκοπτη ροή των δεδομένων.

4. Με βάση την αξία Τιμοκατάλογος

Το Bice Capital προσφέρει μοντέλα τιμολόγησης προσαρμοσμένα ώστε να προσφέρουν μέγιστη αξία:
 • Σταθερή, τιμολόγηση συνδρομής – Προβλεπόμενες σταθερές μηνιαίες χρεώσεις με βάση τις υπηρεσίες που καταναλώθηκαν.
 • Τιμολόγηση βάσει συναλλαγών – Χρεώσεις με βάση τη δραστηριότητα όγκου για την ευθυγράμμιση του κόστους με την αξία.
 • Τιμολόγηση με βάση το αποτέλεσμα – Αμοιβές με βάση τα πραγματοποιηθέντα οφέλη όπως βελτιώσεις κεφαλαίου κίνησης ή εξοικονόμηση κόστους.
Ανεξάρτητα από το μοντέλο τιμολόγησης, η Bice Capital διασφαλίζει ότι αντανακλά την αξία που αντλείτε.

Πραγματοποιήστε το εμπόριο, το ταμείο και την εργασία σας Στόχοι κεφαλαίου

Με την Prime Financial Group ως τον έμπιστο συνεργάτη σας, αποκτάτε τις δυνατότητες και την τεχνογνωσία για να ξεπεράσετε την πολυπλοκότητα, να μειώσετε το κόστος, να ελέγξετε τον κίνδυνο και να ξεκλειδώσετε την αξία στο ταμείο και τις οικονομικές λειτουργίες του οργανισμού σας.
Η Prime Financial Group ανταποκρίνεται στην πρόκληση με ισχυρές δυνατότητες όπως:

1. Βελτιστοποιήστε τη Διαχείριση Διαθεσίμων

Επίτευξη συνολικής ορατότητας, ελέγχου και αποτελεσματικότητας στις εγχώριες και παγκόσμιες συναλλαγές του ταμείου. Συγκεντρώστε την τοποθέτηση μετρητών, συναλλάγματος, διαχείριση κινδύνων, τραπεζική συνδεσιμότητα και οικονομικές συναλλαγές σε έναν απρόσκοπτο κόμβο.

2. Μεγιστοποίηση κεφαλαίου κίνησης

Απελευθερώστε παγιδευμένα μετρητά. Βελτιστοποιήστε τα αποθέματα, τις απαιτήσεις, τις υποχρεώσεις και τον χρόνο ταμειακών ροών. Ξεκλειδώστε τη ρευστότητα, μειώστε τον δανεισμό και αυξήστε την κερδοφορία.

3. Βελτιστοποιήστε την πηγή προς πληρωμή

Αυτοματοποιήστε τις χρονοβόρες, μη αυτόματες διαδικασίες σε όλο τον κύκλο προμήθειας έως πληρωμής. Μειώστε το κόστος, βελτιώστε τον έλεγχο και επιταχύνετε το χρόνο μέχρι τα έσοδα.

4. Επιτάχυνση παραγγελίας σε μετρητά

Ενσωματώστε στενά τη διαχείριση παραγγελιών, τη χρέωση, τις εισπράξεις και την εφαρμογή μετρητών. Επιταχύνετε την παράδοση τιμολογίων, την πληρωμή και την κατανομή μετρητών. Μειώστε το DSO.

5. Αυξήστε την ορατότητα και τον έλεγχο

Διατηρήστε μια σαφή, ακριβή εικόνα των θέσεων μετρητών, των συναλλαγών, των αντισυμβαλλομένων και των κινδύνων σε όλη την εταιρεία. Αυτοματοποιήστε τις συμφωνίες, τους ελέγχους και τη συμμόρφωση.

6. Βελτίωση της χρηματοοικονομικής αναφοράς και ανάλυσης

Βελτιώστε τη χρηματοοικονομική αναφορά και ανάλυση Αξιοποιήστε δεδομένα σε πραγματικό χρόνο και προηγμένα αναλυτικά στοιχεία για να αποκτήσετε πληροφορίες σχετικά με την οικονομική απόδοση, τις τάσεις και τις ευκαιρίες. Βελτιστοποιήστε τις διαδικασίες υποβολής αναφορών, διασφαλίστε την ακρίβεια των δεδομένων και ενδυναμώστε τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων με ευφυΐα που μπορεί να λειτουργήσει.

Ελάτε μαζί μας στο ξεκλείδωμα των ευκαιριών χρηματοδότησης
και να κάνετε το έργο σας πραγματικότητα.

Επικοινωνήστε σήμερα με την Prime Financial Group για να εξερευνήσετε πώς μπορούμε να ενισχύσουμε το ταξίδι του έργου σας.

World Trade Exchange